• Home
  • 고객지원
  • 공지사항

공지사항

주식명의 개서정지(주주명부폐쇄) 공고

등록일 : 18-03-05 18:44

본문

아래와 같이 당사 정관 제16조에 의거 주식명의 개서정지(주주명부폐쇄)을 공고 합니다.

 

1. 기준일 : 2017.12.31

 

2. 명의개서 정지기간 : 시작일 - 2018.01.01

                                 종료일 - 2018.03.31

 

3. 설정사유 : 제7기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주의 확정

 

4. 기타 : 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

 

                               2018. 01. 01.

 

              케이지에너켐(주) 대표이사 신영기